Szolgáltatásaink

KOMPLEXEN

Komplex kockázatkezelés

A vállalkozások, intézmények működését, vagyoni eszközeit és tevékenységét megismerve felállítjuk az azokban lévő kockázatok rendszerét, amely kezelésére egyrészt kockázat csökkentő javaslatokat teszünk, másrészt létrehozzuk az azokat kezelő biztosítási szerződéseket. A szerződéseket folyamatosan karbantartjuk, frissítjük a vállalkozások, illetve az intézmények kockázatai és azok mértéke módosulásának megfelelően. Károk esetén végigkísérjük a kárrendezést annak teljes folyamatában, így nyújtunk komplex kockázatkezelést ügyfeleink számára.

Kárrendezés

Társaságunk összes ügyfele részére az általunk létrehozott szerződések vonatkozásában teljes körű kármenedzselést végzünk a bejelentéstől a kárrendezés folyamatát végigkísérve az esetleges biztosítókkal történő kárigény érvényesítő tárgyalásokon át a teljes kárkifizetésig.

Külön megbízás alapján a nem Társaságunk által létrehozott biztosítási szerződések körében keletkező kárügyintézést is vállalunk.

VAGYON ÉS FELELŐSSÉG BIZTOSÍTÁSOK

Lakóparkok, társasházak vagyon- és felelősségbiztosítása

Lakóparkok és társasházak esetén azok működtetésének, üzemeltetésének jellegzetességeire való tekintettel alakítjuk ki a legoptimálisabb biztosítási fedezetek körét, hogy az esetleges káresemények kapcsán a tulajdonosok kárai a legmagasabb kártérítési összegekkel térüljenek meg.

Környezetszennyezési károk biztosítása

Egy-egy vállalkozás számos felületen tud a tevékenysége során olyan károkat okozni, amely környezetszennyezéssel jár, és amelyeknek igen komoly következménye lehet. Megismerve a vállalkozás tevékenységét, speciálisan alakítjuk ki az esetleges környezeti károkozáshoz kapcsolódó biztosítási fedezeteket, hogy a keletkezett károk térüljenek, az esetlegesen megsérült környezet rekultiválása mielőbb megtörténhessen.

Vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása

Vezető tisztségviselők számára nyújtunk biztosítási fedezetet a társaság tulajdonosai részéről, valamint külső cégek irányából érkező kárigényekre, amelyek egy-egy rossz vezetői döntés vagy megnyilatkozás hatására keletkeznek. A biztosítási védelem téríti a valós kárigényeket, és mentesíti a vezető tisztségviselőt a nem megalapozott kárigényekkel szemben.

Szakmai tevékenységek felelősségbiztosítása

Számos szakma részére kötelezettségként vagy ajánlásként jelenik meg a tevékenységéhez kapcsolódó, abból eredő kártérítési igények rendezése. A következő szakmák számára nyújtunk biztosítási fedezetet: orvosok, állatorvosok, ápolók, ügyvédek, szabadalmi ügyvivők, közjegyzők, könyvvizsgálók, könyvelők, adótanácsadók, felszámolók, önálló bírósági végrehajtók, közbeszerzési tanácsadók, szakfordító tolmácsok, társasházkezelők, áruszállítási biztonsági tanácsadók, igazságügyi szakértők, vadászok, és a szolgáltatási iparágban résztvevők – fodrász, kozmetikus, masszőr stb.

Vállalkozások vagyon- és felelősségbiztosítása

Vállalkozások telephelyeit, vagyoni eszközeit, és tevékenységét megismerve, állítunk össze komplex biztosítási konstrukciókat, melyek alapján a vállalkozás vezetése választja ki azokat a kockázati elemeket, amelyekre biztosítási védelmet szeretne. A biztosítók díj- és feltételajánlatai alapján teszünk javaslatot ügyfelünk részére az általunk javasolt szerződés megkötésére, majd a közösen kiválasztott biztosítónál a szerződést létrehozzuk, majd azt folyamatosan aktualizáljuk, és az esetlegesen keletkezett károk rendezését bonyolítjuk.

Intézmények, közintézmények, önkormányzatok biztosítása

Intézmények, önkormányzatok vagyon- és felelősségbiztosításánál amennyiben annak díjvolumene átlépi a közbeszerzési határértéket, úgy a biztosításra vonatkozó közbeszerzések műszaki, biztosításszakmai tartalmának megírásával, valamint a közbeszerzési eljárásban a kapott ajánlatok értékelésével tesszük eredményessé az eljárást, majd az alapján hozzuk létre a biztosítási szerződéseket.

BERUHÁZÁSOK  –  TERVEZŐI ÉS KIVITELEZŐI BIZTOSÍTÁSOK

Építés- és szerelés biztosítások (CAR) (EAR)

Teljes körű építésbiztosítás és szerelésbiztosítási fedezetek, amelyek a kivitelezés során bekövetkező káresemények körében nyújtanak biztosítási fedezetet. Védelmet nyújtanak az épülő ingatlanon a hibás építési- és szerelési folyamatok során keletkező vagyonik károkra, a szélsőséges időjárás következtében keletkező elemi károkra és a tűzkárokra egyaránt.

Mindezeken túl védelmet nyújtanak mindazon felelősségi (vagyoni és személysérüléses) károkra, melyeket a kivitelezés végzése során a kivitelező fővállalkozó és alvállalkozók esetlegesen egymásnak vagy idegen személyeknek okoznak.

Ingatlanfejlesztések, építési projektek komplex biztosítása

Komplex mérnöki ismerettel és több mint 25 éves biztosításszakmai tapasztalattal, az ingatlanfejlesztők, beruházók részére kínálunk olyan biztosítási konstrukciókat, amelyekben a kockázatkezelés teljes jogát fenntartjuk a részükre, nem kiszolgáltatva a kivitelezői és az üzemeltetői kör hiányos kockázatkezelésének, hiányos biztosítási felületeinek.

Építészek és mérnökök szakmai felelősségbiztosítása

Társaságunk a mérnöki szakma széleskörű ismeretében, annak teljes vertikumára tud biztosítási fedezetet nyújtani, legyen az épület, műtárgy tervezése, vagy kivitelezése, azok műszaki ellenőrzése, az építés vezetése vagy felelős műszaki vezetése, szakértése, igazságügyi szakértése, mérnök koordinációs feladatok ellátása, energetikai auditori tevékenység, vagy akár ingatlan üzemeltetői feladat végzése.

Kötelező kivitelezői felelősségbiztosítások

A 353/2016 (XI.18.) Korm. rendelet meghatározásait is figyelembe véve a kivitelezési tevékenységéhez kapcsolódó felelősségbiztosítást akár egy projektre, akár a teljes éves folyamatos tevékenységére vonatkozóan építészmérnöki ismerettel és több mint 25 éves biztosításszakmai tapasztalattal tudjuk létrehozni az Ön számára!

Kötelező tervezői felelősségbiztosítások

A 353/2016 (XI.18.) Korm. rendelet meghatározásait is figyelembe véve a tervezői tevékenységéhez kapcsolódó felelősségbiztosítást akár egy projektre, akár a teljes éves folyamatos tevékenységére vonatkozóan építészmérnöki ismerettel és több mint 25 éves biztosításszakmai tapasztalattal tudjuk létrehozni az Ön számára!

Tervezői felelősségbiztosítások

Egyedi konstrukcióban figyelembe véve a tervezési munkát megrendelő szerződésben rögzített elvárásait hozzuk létre a legoptimálisabb biztosítási fedezetet az adott objektum tervezési munkáira vonatkozóan.

Folyamatos tervezési tevékenység esetén figyelembe véve az általánosságban végzett tervezési feladatokat, és az azokban lévő kockázatok mértékét, állítjuk össze a legnagyobb védelmet nyújtó biztosítási fedezetek csomagját.

GÉPJÁRMŰ ÉS LÉGIJÁRMŰ BIZTOSÍTÁSOK

Gépjárművek, gépjármű parkok biztosítása

Gépjárművek-, gépjármű parkok kötelező és CASCO biztosításaival hozzánk fordulók részére széles biztosítói palettából választjuk ki együttesen a számukra legoptimálisabb biztosítási fedezeteket, majd folyamatosan karban tartjuk és kezeljük azokat.

Légijárművek biztosítása

A légijárművek géptest, valamint a repülésükhöz és az utas- és cargo szállításhoz elengedhetetlenül szükséges, felhasználási terület és területi hatálytól függő felelősségbiztosítások szakszerű kötését végezzük több, mint 20 éves gyakorlattal a kereskedelmi és a sportrepülés területén egyaránt.

EGYÉNI ÉS CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK

Egyéni és csoportos élet- baleset- és egészségbiztosítások

Az élet- baleset- és egészségbiztosítások terén mind egyéni, mind csoportos biztosítások formájában megkeressük a legkedvezőbb díj- és szolgáltatás arányú biztosítási lehetőséget kiindulva akár a biztosításra fordítható éves keret díjösszegből, akár az elvárt biztosítási szolgáltatási igénytől, illetve annak mértékétől.

Egyéni és csoportos utasbiztosítások

Messzemenően figyelembe véve ügyfeleink utazási szokásait, valamint megismerve az adott utazás paramétereit, a legoptimálisabb biztosítási fedezeteket ajánljuk, figyelembe véve a lehetséges kedvezményeket és ajánlva az éves, valamint a vállalati csoportos utazások biztosításának lehetőségét.