A 2017. január 1-től hatályos a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016 (VI.13.) Kormányrendelet és annak 353/2016 (XI. 18.) Kormányrendelettel történő módosítása.

 

A Kormányrendelet a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építése és meglévő lakóépület max.300 négyzetméterre bővítése esetén, az építtetővel közvetlen szerződéses kapcsolatban álló építész vagy más szakági tervező által vállalt tervezési és tervezői művezetési tevékenység körében okozott kár megtérítésére a tervezői felelősségbiztosítás megkötését kötelezően írja elő!

 

A tervezőnek tervezői felelősségbiztosítással rendelkeznie kell:

 • 2017. január 1-én már fennálló tervezési szerződés esetén, ha az elektronikus építési napló készenlétbe helyezésére 2017. február 1-jét követően kerül sor.
 • ha a tervezési szerződés megkötésére 2017. január 1-t követően kerül sor.
 • ha a tervező 2017. január 1. napján rendelkezik érvényes felelősségbiztosítással, azt február 1-ig kell a rendelet előírásainak megfeleltetnie.

 

A tervezőnek:

 • rendelkeznie kell a felelősségbiztosítással legkésőbb a tervezési szerződés megkötésekor,
 • nyilatkoznia kell a felelősségbiztosítási szerződés meglétéről a tervezési szerződésben,
 • nyilatkoznia kell a kivitelezési dokumentáció elektronikus építési naplóba történő feltöltésekor a felelősségbiztosítása kötvényszámáról, a biztosító nevéről,
 • fel kell tölteni az építési naplóba a biztosító által kiadott fedezetigazolást arról, hogy a bejelentéssel érintett tervezés tevékenységhez kapcsolódó felelősségbiztosítás és a biztosítási fedezet fennáll, (a fedezetigazolást a biztosító a biztosítási díj beérkezését követően állítja ki).
 • jogában áll felmondani a biztosítási szerződés megkötésétől számított két héten belül a felelősségbiztosítási szerződést, amennyiben a tervezési szerződés utóbb mégsem jön létre.

 

A tervezői felelősségbiztosításnak:

 • fedezetet kell nyújtania a biztosított tevékenység körében felmerülő dologi és személyben történő károkozás esetére,
 • ki kell terjednie a biztosítás hatálya alatt a tervező és alvállalkozója által a tervezési tevékenységgel és a tervező vagy az általa bármilyen jogviszonyban foglalkoztatott másik tervező által végzett tervezői művezetéssel okozott károkra,
 • fedezetet kell nyújtania a felelősségbiztosítási szerződés hatálya alatt okozott és legkésőbb a szerződés megszűnését követő 3 éven belül bekövetkezett, a biztosító részére bejelentett, biztosítási eseménynek minősülő károkra,
 • fenn kell állnia legalább az elektronikus építési főnapló megnyitását követő 2 évig.

 

A jogszabályi kötelezettség teljesíthető:

 • folyamatos, határozatlan idejű tervezői felelősségbiztosítási szerződéssel,
 • projekt alapon, csak egy épületre megkötött tervezői felelősségbiztosítási szerződéssel.

 

A felelősségbiztosításnak fedezetet kell nyújtani:

 • 50 millió forint beruházási költségkeretig biztosítási eseményenként legalább 2 millió forintig és állandó felelősségbiztosítás esetében évente, egy adott időszakra kötött (projekt) felelősségbiztosítás esetében a biztosítás tartamára összesen legalább 6 millió forintig,
 • 50 millió forintot meghaladó, de 100 millió forintot meg nem haladó összegű beruházási költségkeret között legalább 5 millió forintig és állandó felelősségbiztosítás esetében évente, egy adott időszakra kötött (projekt) felelősségbiztosítás esetében a biztosítás tartamára összesen 15 millió forintig,
 • 100 millió forint feletti beruházási költségkeret esetén legalább 10 millió forintig és állandó felelősségbiztosítás esetében évente, egy adott időszakra kötött (projekt) felelősségbiztosítás esetében a biztosítás tartamára összesen 30 millió forintig,

 

A beruházási költségkeret alatt a tervezési programban meghatározott költségkeretet kell érteni, amely tartalmazza a tervezési díjtól a tereprendezés és kerítés építés költségein át a kulcsra kész átadásig a beruházás összes költségét.

 

A biztosítási szerződések kialakítása és az esetleges károk rendezése terén segítséget nyújtunk, keressen minket!